Företaget Miljö Referenser Karriär Kontakt

Miljö- och kvalitetssäkra transporter

 • Vi på Stoltzes transport AB arbetar ständigt för att att förbättra vårt miljöarbete så länge det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. För att kunna komma så nära vårt målet att bli klimatneutrala så jobbar vi ständigt med följande punkter.

 • Vi har en miljöplan som uppdaterar varje år, och utvärderas så man kan se hur vida man uppnått dom målen som finns. (miljöplanen kan du läsa här:) Miljöplan >>

 • När man köper in nya bilar så spelar miljön stor roll, Vi har tio bilar , en bil är Euro V ,sex bilar är Euro IV och tre är Euro III -

 • Bilarna utnyttjas till fullo genom att dom uppnår den maximalt tillåtna längden, samt att man nästan alltid lyckas fylla hela lastutrymmet vi leverans.

 • Alla bilarna har ett serviceavtal.

 • Vi satsar även mycket på att ha arbetsförhållanden som förebygger ohälsa och olycksfall, samt leder till en tillfredsställande arbetsmiljö. Viljan att uppfylla förarens önskemål om arbetstid och lediga dagar, är mycket hög och gör Stoltze Transport till ett mycket lyhört företag.

 • Alla bilar har fått en färddator (Greater Than) som registrerar statistik om bränsleförbrukning och körstil. Varje förare har regelbundna samtal med sin arbetsledare om hur man kan minska bränsleförbrukningen, samt skona miljön genom att ändra på hur man kör. Vi har valt att sänka farten till 80 km/t, vilket ger en besparingpotential upp till 10% av dieselförbrukningen.

 • Alla bilarna är utrustade med en bältesvarning, dvs kör man bilen utan att ha bältet på sig, så blir föraren varnad genom en ljudsignal.

 • Det är endast en av våra bilar som fortfarande har den gamla typen av diagramblad - alla andra har en digital färdskrivare. Informationen från den digitala färdskivaren laddas ned till ett program i datorn, där vi gör regelbundna kontroller att allmänna lagar och dom bestämmelserna vi har inom företaget, om kör och vilotider följs. Kan nämnas – att under de senaste 4 åren har vi endast mottagit två mindre böter på alla chaufförer och bilar -

 • Alkohol- & Drogpolicyn, jobbar vi mycket på att främst genom att ha en god och nära relation till alla förarna. Regelbunden kontakt och möten med dom anställda är viktigt. Att träffa förarna vid t.ex lunch och lastning är något i jobbar mycket på. Vi värderar även att förarna känner ett gemensamt ansvar för företaget mycket högt.

 • En nära och bra relation till våra kunder är något som resulterar vi en snabb och effektiv kontakt, med den här kontakten så har vi möjlighet att direkt ta tag vi eventuella problem och lösa dom omgående.