Drivmedel https://stoltze.se/drivmedel/

Stoltze
& Company

Solutions in motion™

#Biobränsle - En förnybar energikälla

Transportens historia handlar i stor utsträckning om teknologisk utveckling. Dagens vägtransport slår rot 1886 vid lanseringen av Benz Patent-Motorwagen - ett fordon med 1 cylinder och 1 liter slagvolym. Idag använder vi modulsystem som drivs på biogas och uppgår till 25,25 meter för vägtransport. Stoltze & Company driver i stadigt högre utsträckning hållbar transport. I tillägg till att utnyttja den europeiska standarden för modulsystem i full utsträckning, använder vi oss av den senaste teknologin inom drivmedel - flytande biogas (LBG). Detta tillåter oss att transportera mer miljövänligt.

Organiskt material från kollektivets infrastruktur, som restprodukter från industri, slam och matrester, mals ned och genomgår uppvärmning av fjärrvärme till 70 grader. Detta hygieniserar materialet. Det material som resulterar från denna process kyls ned och nedbryts vid 43 graders värme i syrefri miljö. Denna del av processen tar 50 dagar. Under detta segment jäser materialet och skapar metan- och koldioxidgas (65% respektive 35%). Rötresten (Biogödsel) fungerar som ersättning till konstgödsel i lantbruket. Den metangas som bildas från hydro-fer-met processen skiljs från koldioxiden och uppgår till en metanhalt på omkring 97%. Vidare rengöring resulterar i fullständig urskiljning och kassering av koldioxid. Efter nedkylning till -162 grader ökar energiinnehållet per volymenhet. Detta driver våra lastbilar.

Stoltze
& Company

Solutions in motion™

Transportens historia handlar i stor utsträckning om teknologisk utveckling. Dagens vägtransport slår rot 1886 vid lanseringen av Benz Patent-Motorwagen - ett fordon med 1 cylinder och 1 liter slagvolym. Idag använder vi modulsystem som drivs på biogas och uppgår till 25,25 meter för vägtransport. Stoltze & Company driver i stadigt högre utsträckning hållbar transport. I tillägg till att utnyttja den europeiska standarden för modulsystem i full utsträckning, använder vi oss av den senaste teknologin inom drivmedel. Detta tillåter oss att transportera mer miljövänligt.

Organiskt material från kollektivets infrastruktur, som restprodukter från industri, slam och matrester, mals ned och genomgår uppvärmning av fjärrvärme till 70 grader. Detta hygieniserar materialet. Det material som resulterar från denna process kyls ned och nedbryts vid 43 graders värme i syrefri miljö. Denna del av processen tar 50 dagar. Under detta segment jäser materialet och skapar metan- och koldioxidgas (65% respektive 35%). Rötresten (Biogödsel) fungerar som ersättning till konstgödsel i lantbruket. Den metangas som bildas från hydro-fer-met processen skiljs från koldioxiden och uppgår till en metanhalt på omkring 97%. Vidare rengöring resulterar i fullständig urskiljning och kassering av koldioxid. Efter nedkylning till -162 grader ökar energiinnehållet per volymenhet. Detta driver våra lastbilar.

Tryck på knappen nedan för att läsa mer om detta drivmedel och hur det tillverkas.

Tru-de-lut... Vi kør' på fis, gas og prutt!

Upphovsrätt © 2022 Stoltze & Company