Modulsystem https://stoltze.se/modulsystem https://it.stoltze.se/

Stoltze
& Company

Solutions in motion™

#Strategiskt tilltag för bränslesnål rörlighet

Vid Förenta Nationernas klimatkonferens i Paris år 2016 tog man beslut om en global konvention för att motverka klimatförändring. Avtalets mål handlar framför allt om att minska utsläpp av växthusgaser. Enligt strategi skapad av den Europeiska Kommissionen samma år, uppgör transportsektorn en fjärdedel av den Europeiska Unionens växthusgasutsläpp, och tunga lastbilar och bussar en fjärdedel av detta. Huvudsaklig del av den Europeiska Kommissionens strategi för bränslesnål rörlighet är ett transportsystem med högre effektivitet. I samband med den Europeiska Unionens antagande av direktiv för fordons dimension och vikt i 1996, ökar Sverige den största tillåtna längden för fordon till 25,25 meter. Stoltze & Company använder Europeiska standardmoduler i kombination och erbjuder högsta möjliga kapacitet per ekipage enligt det Europeiska Modulsystem (EMS).

Stoltze
& Company

Solutions in motion™

Vid Förenta Nationernas klimatkonferens i Paris år 2016 tog man beslut om en global konvention för att motverka klimatförändring. Avtalets mål handlar framför allt om att minska utsläpp av växthusgaser. Enligt strategi skapad av den Europeiska Kommissionen samma år, uppgör transportsektorn en fjärdedel av den Europeiska Unionens växthusgasutsläpp, och tunga lastbilar och bussar en fjärdedel av detta. Huvudsaklig del av den Europeiska Kommissionens strategi för bränslesnål rörlighet är ett transportsystem med högre effektivitet. I samband med den Europeiska Unionens antagande av direktiv för fordons dimension och vikt i 1996, ökar Sverige den största tillåtna längden för fordon till 25,25 meter. Stoltze & Company använder Europeiska standardmoduler i kombination och erbjuder högsta möjliga kapacitet per ekipage enligt det Europeiska Modulsystemet (EMS).